Arbeider to masker sammen

Denne nedgangen vises på den strikkede siden av arbeidet ditt, og brukes vanligvis på venstre kant av rækken. Det kan også bli jobbet på arbeidssiden. Det forkortes ofte som "k2tog" eller "p2tog."

Oppdatert: 17. februar 2017 Lagre Pin FB

Vanligvis vil du sette inn RHN i den første sømmen på LHN. I dette tilfellet hopper du over den første sømmen helt og legger RHN i den andre sømmen og samtidig inn i den første sømmen på LHN. Legg merke til at RHN er nå gjennom to masker. Fullfør strikketømmen ved å pakke inn garnet under og over RHN og trekk det forsiktig gjennom begge masker. Tillat de to masker å glide av LHN; la den nye enkeltsting forbli på RHN. Du har nettopp redusert en søm. For å strikke to sømmer sammen, sett RHN i den første sømmen på LHN som om du skulle stikke sømmen og samtidig sette den inn i neste søm på nålen. Fullfør stingstangen som du normalt ville, dra forsiktig garnet gjennom begge stingene. Sett de to sømene av LHN, og la den nye singelsømmen forbli på RHN. Du har nettopp redusert en søm. Denne økningen vises på den strikkede siden av arbeidet ditt.